25 Mart 2024

Mera Hayvancılığı Nedir? Coğrafya ve Önemi

ile admin

Mera hayvancılığı nedir coğrafya? Mera hayvancılığı, hayvanların otlatılması amacıyla kullanılan doğal veya yapay otlak alanlarına verilen isimdir. Bu alanlar genellikle dağlık bölgelerde bulunur ve hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir. Coğrafya ise, bu mera alanlarının dağılımını, özelliklerini ve etkilerini inceler. Mera hayvancılığı ve coğrafya arasındaki ilişki, hayvancılığın sürdürülebilirliği ve ekonomik değeri açısından önemlidir.

Mera hayvancılığı nedir coğrafya? Mera hayvancılığı, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerinde yapılan bir tarım faaliyetidir. Meralar, hayvanların otlatılması ve doğal beslenmesi için kullanılan alanlardır. Bu alanda yapılan faaliyetler, hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlar. Mera hayvancılığı, hayvanların doğal ortamlarında yetişmesini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesini amaçlar. Coğrafi faktörler, mera hayvancılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İklim, bitki örtüsü, toprak yapısı ve su kaynakları gibi faktörler, meraların verimliliğini ve hayvanların beslenme koşullarını etkiler. Bu nedenle, mera hayvancılığı faaliyetleri, coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebilir. Mera hayvancılığı, Türkiye’nin tarım sektöründe önemli bir yere sahip olup, çeşitli coğrafi bölgelerde farklı şekillerde uygulanmaktadır.

Mera hayvancılığı nedir coğrafya?
Mera hayvancılığı, hayvanların doğal otlaklarda serbestçe beslendiği bir hayvancılık yöntemidir.
Mera hayvancılığı, hayvanların doğal çevrelerinde beslenerek doğal dengenin korunmasını sağlar.
Mera hayvancılığı, hayvanların serbest dolaşımı ve doğal beslenmesi sayesinde et ve süt kalitesini artırır.
Mera hayvancılığı, hayvanların sağlıklı büyümesini ve üremesini destekler.
Mera hayvancılığı, çevre dostu bir hayvancılık yöntemidir ve sürdürülebilirliği sağlar.
 • Mera hayvancılığı, hayvanların doğal otlaklarda serbestçe beslendiği bir hayvancılık yöntemidir.
 • Mera hayvancılığı, hayvanların doğal çevrelerinde beslenerek doğal dengenin korunmasını sağlar.
 • Mera hayvancılığı, hayvanların serbest dolaşımı ve doğal beslenmesi sayesinde et ve süt kalitesini artırır.
 • Mera hayvancılığı, hayvanların sağlıklı büyümesini ve üremesini destekler.
 • Mera hayvancılığı, çevre dostu bir hayvancılık yöntemidir ve sürdürülebilirliği sağlar.

Mera Hayvancılığı Nedir?

Mera hayvancılığı, hayvanların doğal yaşam alanı olan meralarda yetiştirilmesi ve beslenmesi anlamına gelir. Bu yöntem, hayvanların serbestçe dolaşabileceği ve doğal besin kaynaklarına erişebileceği açık alanları kullanmayı hedefler. Meralar genellikle çayırlar, otlaklar, fundalıklar ve diğer bitki örtüsüyle kaplı alanlardır.

Mera hayvancılığı, hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için önemlidir. Meralarda doğal besin kaynakları bulunması, hayvanların dengeli bir diyet almasını sağlar ve besin değeri yüksek et ve süt üretimine katkıda bulunur. Ayrıca, mera hayvancılığı doğal çevrenin korunmasına da yardımcı olur.

Mera Hayvancılığı Hangi Coğrafyalarda Yapılır?

Mera hayvancılığı, genellikle geniş çayırların ve otlakların bulunduğu bölgelerde yaygın olarak yapılır. Türkiye’de, özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi gibi geniş mera alanlarına sahip olan bölgelerde mera hayvancılığı yaygındır. Ayrıca, dünyanın farklı bölgelerinde de mera hayvancılığı yapılmaktadır.

Mera hayvancılığı için uygun olan coğrafi bölgeler, iklim koşulları, bitki örtüsü ve su kaynaklarının bulunması gibi faktörlere bağlıdır. Genellikle yağışlı bölgelerde ve yüksek rakımlı alanlarda mera hayvancılığı daha yaygındır. Bu bölgelerde, doğal bitki örtüsü zengin olduğu için hayvanlar için yeterli besin kaynağı bulunması daha kolaydır.

Mera Hayvancılığının Avantajları Nelerdir?

Mera hayvancılığı, birçok avantaja sahiptir. İşte mera hayvancılığının bazı avantajları:

 • Doğal Besin Kaynakları: Meralarda hayvanların doğal besin kaynaklarına erişimi vardır. Bu, hayvanların dengeli bir diyet almasını sağlar ve besin değeri yüksek et ve süt üretimine katkıda bulunur.
 • Hayvan Sağlığı: Meralarda hayvanlar serbestçe dolaşabilir ve egzersiz yapabilir. Bu, hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlar.
 • Çevrenin Korunması: Mera hayvancılığı, doğal çevrenin korunmasına yardımcı olur. Meraların doğal bitki örtüsü, erozyonu önler ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunur.
 • Ekonomik Katkı: Mera hayvancılığı, ekonomik olarak da önemlidir. Bu sektör, istihdam yaratır ve yerel ekonomilere katkıda bulunur.

Mera Hayvancılığında Kullanılan Hayvan Türleri Nelerdir?

Mera hayvancılığında kullanılan hayvan türleri genellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardır. Büyükbaş hayvanlar arasında sığırlar, öküzler ve mandalar bulunurken, küçükbaş hayvanlar arasında koyun ve keçiler yer alır.

Büyükbaş hayvanlar, meralarda daha geniş alanlarda dolaşabilir ve daha fazla besin kaynağına erişebilir. Küçükbaş hayvanlar ise daha küçük alanlarda yetiştirilebilir ve daha az besin kaynağına ihtiyaç duyar.

Mera Hayvancılığında Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Mera hayvancılığında kullanılan bazı teknikler şunlardır:

 • Rotasyonel Otlatma: Meraların düzenli olarak kullanılması ve otlatma alanlarının dönüşümlü olarak kullanılmasıdır. Bu, meraların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve bitki örtüsünün yeniden büyümesine olanak tanır.
 • Yemleme: Mera hayvancılığında, hayvanlara ek olarak yem takviyesi yapılabilir. Bu, hayvanların ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar.
 • Su Kaynakları: Meralarda hayvanların su ihtiyacını karşılayacak su kaynakları bulunması önemlidir. Bu, hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlar.

Mera Hayvancılığı Nasıl Yapılır?

Mera hayvancılığı yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Mera Alanı Seçimi: İyi bir mera hayvancılığı için uygun bir mera alanı seçmelisiniz. Bu alanın bitki örtüsü, su kaynakları ve iklim koşulları gibi faktörlere uygun olması önemlidir.
 2. Hayvan Seçimi: Mera hayvancılığında kullanmak istediğiniz hayvan türlerini belirlemelisiniz. Büyükbaş hayvanlar mı yoksa küçükbaş hayvanlar mı yetiştireceğinizi kararlaştırmalısınız.
 3. Yemleme ve Su Kaynakları: Meralarda hayvanların ihtiyaç duyduğu besinleri ve suyu sağlamak için uygun önlemleri almalısınız. Gerekirse yem takviyesi yapmalı ve su kaynakları oluşturmalısınız.
 4. Otlak Yönetimi: Meraların düzenli olarak otlatılması ve otlatma alanlarının dönüşümlü olarak kullanılması önemlidir. Bu, meraların verimliliğini artırır ve bitki örtüsünün yeniden büyümesine olanak tanır.
 5. Hayvan Sağlığı: Hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için düzenli veteriner kontrolleri yapmalı ve gerekli aşıları uygulamalısınız.